Projekt osłon radiologicznych do projektu modernizacji istniejącego pomieszczenia tomografu w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego